Notícies:Ayuntamiento de Buñol

Jornada Ciència i Mercat. Dos mons “condemnats” a entendre's

09 dic 2019
La necessitat de potenciar i facilitar la transferència de la Ciència i la Tecnologia des dels Centres d'Investigació i Universitats cap a les Empreses està fora de tot dubte. Es tracta d'un problema complex, tant per la varietat d'actors que intervenen, com per les diferències existents entre ells, la utilització de llenguatges diferents, l'existència de prioritats moltes vegades contraposades, la falta de recursos especialitzats, l'escassetat de canals de comunicació fluids, etc.

En aquesta Jornada s'exposarà la situació actual de la transferència de tecnologia a nivell nacional i així com les experiències d'alguns dels principals actors en aquest àmbit en la Comunitat Valenciana. A més, s'explicarà la metodologia Tech To Market, que pretén contribuir a facilitar i sistematitzar el procés de transferència des dels centres generadors de coneixement cap al món de l'empresa.

Dia: Dimecres, 11 de desembre de 2019.

Lloc: Sede Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). C/ Bailía, 1 (Valencia)

+ Info