Notícies:Ayuntamiento de Buñol

Covid-19. Subvencions a Accions de Cooperació per al Desenvolupament en l'àmbit de la innovació corresponents a l'any 2020

14 jul 2020
El cofinançament de projectes que aborden problemes socials mediambientals i de desenvolupament de l'agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, en el marc de l'Estratègia de la Cooperació Espanyola de lluita contra la COVID-19.

Beneficiaris:  les agrupacions integrades per persones jurídiques pertanyents a les següents tipologies:

- Sector privat empresarial: empreses, empreses d'economia social, associacions i fundacions empresarials i altres anàlogues.

- Entitats del sector social: Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament (ONGD) inscrites en el registre de ONGD adscrit a l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament en la data de publicació d'aquesta convocatòria.

- Entitats de l'àmbit acadèmic i de la investigació: universitats, fundacions universitàries, centres d'investigació i altres anàlegs, tant públics com privats.

A fi de promoure el treball en xarxa i en aliança, les agrupacions hauran d'estar conformades, almenys, per dues entitats de tipologia diferent i, necessàriament, una d'elles haurà de pertànyer al sector privat empresarial.

Objecte.- La present convocatòria té com a objecte el cofinançament de projectes que aborden problemes socials mediambientals i de desenvolupament de l'agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, en el marc de l'Estratègia de la Cooperació Espanyola de lluita contra la COVID-19.

Els projectes hauran d'impulsar solucions innovadores ja desenvolupades i testades reeixidament a nivell pilot, amb la finalitat d'aplicar-les i demostrar la possibilitat de replicar-les a major escala. Els projectes hauran de millorar la cohesió social i les condicions de vida de les persones més desfavorides que formen part de la base de la piràmide als països d'associació de la Cooperació Espanyola.

Quantia.- Un import màxim de 5.000.000 d'euros.

Termini de presentació de sol·licituds.- Des del 14 de juliol a partir de les 14.00 hores (hora peninsular espanyola) fins al 2 d'agost que és el límit per a gravar i enviar la sol·licitud en l'aplicació informàtica abans de les 14.00 hores (hora peninsular espanyola)

+Info.